In 2023 heeft Windkorenmolen De Vlijt van het Dinamo Fonds een gift ontvangen als eenmalige bijdrage in de certificeringskosten van de Skal 2023. Onze molen is één van de acht biologisch-gecertificeerde windkorenmolens die Nederland telt. Men waardeert het zeer dat wij als molenaarsbedrijf de jaarlijkse certificeringskosten zelf financieren om biologisch meel te blijven produceren op onze historische windkorenmolen. Met deze bijdrage wil het Dinamo Fonds benadrukken dat historische korenmolens belangrijke schakels vormen in de lokale circulaire economie en van groot belang zijn voor een kortere en verantwoorde voedselketen. En dat ze in combinatie met biologische boeren een bijdrage leveren aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland.