Met gepaste trots heten wij u van harte welkom op de nieuwe website van Windkorenmolen De Vlijt te Wageningen. Een woord van dank gaat uit naar onze medewerker Michiel van der Leeuw, die een en ander technisch mogelijk heeft gemaakt. Op de website vinden zowel grootverbruikers, bakkers en retailers als de thuisbakkers informatie omtrent onze producten, assortiment en andere wetenswaardigheden over ons bedrijf. Voor verdere vragen waarop de website geen antwoord geeft, kunt u altijd contact opnemen via mail of telefoon.Wij heten u van harte welkom !