molendevlijt.nl

Historie

 

Geschiedenis "DE VLIJT"
Goed honderd jaar geleden – 9 april 1879 – kregen Burgemeester en Wethouders van Wageningen het schriftelijk verzoek van Hendrik Hulshuizen om vergunning “tot het daarstellen van een windkorenmolen met drie paar korenstenen, gebouwd van steen tot onder de kap en met ene balie onder dezelve van ongeveer zeven meter hoog….” De vergunning werd verstrekt onder twee voorwaarden: er moest een bliksemafleider op de molen komen en de molen moest binnen zes maanden in gebruik zijn, zodat Hendriks zoon Jan Hulshuizen, voor wie de molen bestemd was, al op 22 oktober 1879 zijn glanzend nieuwe molen DE VLIJT aan de Harnjesweg in Wageningen kon betrekken.